Stichting de Vaan - Goosen

Bestuurssamenstelling:

J.M. de Vaan
G.J.M. Jacobs
J.A.F. Aalders

  • Het bestuur ontvangt geen beloning
  • Doel van de stichting is het bevorderen van de leefomstandigheden, gezondheid en educatie van behoeftige mensen.
  • Onder verwijzing naar het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt gestreefd om de komende jaren wederom gelden aan te trekken en deze ten behoeve van het doel van de stichting te besteden, met name in Thailand

RSIN / fiscaal nummer ANBI: - 818793764

Bankgegevens:
IBAN nummer: NL65 RABO 0104 3672 96
De BIC (Swift adres) van de Rabobank is: RABONL2U (RABONL2UXXX)