Bestuurssamenstelling:

J.M. de Vaan
G.J.M. Jacobs
J.A.F. Aalders

  • Het bestuur ontvangt geen beloning
  • Doel van de stichting is het bevorderen van de leefomstandigheden, gezondheid en educatie van behoeftige mensen.
  • Onder verwijzing naar het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt gestreefd om de komende jaren wederom gelden aan te trekken en deze ten behoeve van het doel van de stichting te besteden, met name in Thailand

RSIN / fiscaal nummer ANBI: - 818793764